Vastuullisuus on yksi tärkeistä arvoistamme. Haluamme toimia vastuullisesti ja läpinäkyvästi kaikilla toiminta-alueillamme. Toimintamme perustana ovat demokratia ja ihmisoikeudet.

Toimintaperiaatteemme nojaavat vastuulliseen liiketoimintaan ja edellytämme vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltamme.

Kannamme journalistista vastuuta

Teemme laadukasta uutisjournalismia, kerrytämme paikallista tietoa yhteisöllisyyden voimaksi.

Teemme yhteiskunnallista vaikuttamista.

Pyrimme huolehtimaan tiedonsaannin tasapuolisuudesta eri yleisöille huomioiden muun muassa haja-asutusalueet.

Noudatamme Julkisen sanan neuvoston ohjeita ja journalistin ohjeita.

Teemme työtä vastuullisen median arvojen puolesta

Kehitämme lasten ja nuorten medialukutaitoja.

Haluamme ansaita vastuullisilla uutisilla lukijoidemme luottamuksen.

Vastustamme Fake news –ilmiötä eli valeuutisia tai –valemedioita ja pyrimme avaamaan omia jutunteon prosessejamme läpinäkyvämmäksi.

Konsernimme lehdet ovat oman alueensa tärkeimpiä tiedonvälittäjiä.

Olemme vastuullinen veronmaksaja

Kannattavan liiketoiminnan ansiosta Keskisuomalainen-konserni on merkittävä veronmaksaja.
Tuotamme yhteiskunnalle merkittävän verokertymän maksamiemme palkkojen kautta. Verovaikutusta syntyy myös yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kautta.
Maksamistamme osingoista kertyy myös merkittävä verotulo yhteiskunnalle.

Maksamme veromme Suomeen.

Käsittelemme henkilötietojasi turvallisesti

Noudatamme tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja viestimme siihen liittyvistä asioista avoimesti. Meillä koko henkilöstö on käynyt tietosuojakoulutuksen ja suorittanut tietosuojatentin.

Uusi tietosuoja-asetus määrittelee henkilötiedon aikaisempaa laajemmin. Esimerkiksi sosiaaliturvatunnuksen, nimen, osoitteen tai muun tutun henkilötiedon lisäksi myös IP-osoitteet ja evästeet katsotaan henkilötiedoiksi.

Mainostajan tietosuoja

Meillä on myyntiehdoissa määritelty henkilötietojen käyttöä ja käsittelyä koskevat ehdot ja sopimuksissamme on huomioitu tietosuoja-asiat.

Olemme vastuuttaneet myös alihankkijoitamme toimimaan lainmukaisesti kirjallisilla sopimuksilla.

Kuluttajan tietosuoja

Keräämme digitaalisissa palveluissamme käyttäjien käyttäytymistietoja. Tietojen pohjalta rakennamme digipalveluistamme käyttäjäystävällisempiä ja toimivampia sekä sisällöistämme kiinnostavampia. Kohdistamme myös kuluttajan tarpeisiin paremmin sopivia markkinointisisältöjä evästeiden avulla.
Uskomme, että kun kuluttaja itse valitsee, kerätäänkö hänestä tietoa, myös kuluttajan käyttökokemus kohdennetusta mainonnasta on parempi.

Tutustu tietosuojalausekkeeseemme

Olemme kouluttaneet koko henkilöstömme.

Kannamme vastuuta ympäristöstämme

Meillä on sertifioitu ISO 14001 –ympäristöjärjestelmä, jonka avulla pyrimme pienentämään jatkuvasti ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja haittoja. Sertifioitu ympäristöjärjestelmämme kattaa paino-, kiinteistö-, varhaisjakelu- ja ulkomainosliiketoimintamme sekä tutkimusyhtiömme.
Käytössämme on paperin alkuperän hallinnasta ja vastuullisesta metsän hoidosta kertova PEFC-merkki. Painotalo Plus Digitalilla on PEFC-merkin lisäksi myös FSC- ja Joutsenmerkki.
Seuraamme kiinteistöihin, toimistotyöhön, painoliiketoimintaan ja jakeluun liittyviä ympäristöhaittoja ja kehitämme ympäristöystävällisempiä tapoja toimia.

Voit lukea lisää selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista -raportistamme

Voit lukea lisää vuosikertomuksestamme

Keskisuomalainen Oyj – Konserni – Vastuullisuus – Raportit

/mediatalo/vastuullisuus/

Vastuullisuusraportit?