Osakkeet

  • Keskisuomalainen Oyj:n A-osake otettiin Helsingin pörssin päälistalle 19.4.1999
  • Osakkeen kaupankäyntitunnus on KSLAV
  • Osakkeet sijoittuvat viestintä ja kustannus -toimialaryhmään

Keskisuomalainen Oyj:llä on sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osakkeita. Osakkeet, jotka kuuluvat sarjaan A, ovat vapaasti luovutettavissa. Osakkeiden, jotka kuuluvat sarjaan K, siirtoa koskee yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke. Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake yhteen (1) ääneen ja jokainen sarjaan K kuuluva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen. Muilta osin yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

Sarjaan A kuuluvia osakkeita on yhteensä 5 465 900 kappaletta ja 5 465 900 ääntä. Sarjaan K kuuluvia osakkeita on yhteensä 4 576 568 kappaletta ja 91 531 360 ääntä. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 10 042 468 kappaletta ja osakkeiden kokonaisäänimäärä on 96 997 260 ääntä.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on 2 257 283,80 euroa.

Sarjaan K kuuluvat osakkeet ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti muunnettavissa sarjaan A kuuluviksi osakkeiksi. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Muuntovaatimuslomake

Katso osakekurssin kehitys

Huom. Lisää Nasdacnordicin search-kenttään sana Keskisuomalainen Oyj ja näet osakekurssin kehityksen.

 

Osakerekisteri

Keskisuomalainen Oyj:n osaketietojen ylläpito
Euroclear Finland Oy

p. 020 770 6000, faksi 020 770 6658

Osaketiedot ja osakerekisteri yhtiössä
Keskisuomalainen Oyj

Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä

PL 159, 40101 Jyväskylä

p. 014 622 000

Sähköpostitse