Osakkeet

Keskisuomalainen Oyj:llä on yksi osakesarja, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on 2.5.2024 lukien KSL (aikaisemmin KSLAV) ja ISIN-tunnus FI0009007546.

Keskisuomalainen Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 10 957 781 kappaletta. Jokaisella osakkeella on yksi ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on 2 257 283,80 euroa.

Katso osakekurssin kehitys

Huom. Lisää Nasdacnordicin search-kenttään sana Keskisuomalainen Oyj ja näet osakekurssin kehityksen.

Osakerekisteri

Keskisuomalainen Oyj:n osaketietojen ylläpito
Euroclear Finland Oy

p. 020 770 6000, faksi 020 770 6658

Osaketiedot ja osakerekisteri yhtiössä
Keskisuomalainen Oyj

Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä

PL 159, 40101 Jyväskylä

p. 014 622 000

Sähköpostitse