Hallinnointi

Yhtiön hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet läsnäolevista jäsenistä tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet sen jäsenistä.

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) yhtiökokouksen osakkeenomistajien keskuudesta valitsemaa varsinaista jäsentä.