Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Keskisuomalainen Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa.

Liiketoimet on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana. Laske raja-arvo laskemalla yhteen netottamatta kaikki MAR 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet.

1. Ilmoita liiketoimi Finanssivalvonnalle

Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/.  Yleiset ja palvelukohtaiset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön löytyvät Finanssivalvonnan sivuilta.

Ilmoituksen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

– Keskisuomalainen Oyj:n LEI-tunnus: 743700J7NHT5OLSJ3B78

– Keskisuomalainen Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus: KSL

– Keskisuomalainen Oyj:n osakkeen ISIN-koodi: FI0009007546

– Viitenumero generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

2. Lähetä Finanssivalvonnan järjestelmästä generoituva pdf-lomake sähköpostin liitteenä Keskisuomalainen Oyj:lle

Keskisuomalainen Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa Finanssivalvonnan sivuilta.

Johdon ja lähipiirin liiketoimia koskevan rekisteriselosteen löydät täältä.

Johdon liiketoimi-ilmoitukset