OSAKKEENOMISTAJIEN JAKAUMA (% ARVO-OSUUSMÄÄRÄ) SEKTOREITTAIN 2.5.2024

Yritykset 3,52
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1,11
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,26
Kotitaloudet 94,14
Ulkomaat 0,87
Yhteensä 99,89
Odotusluettelolla 0,00
Hallintarekisteröity 0,11
Kaikki yhteensä 100,00