OSAKKEENOMISTAJIEN JAKAUMA (% ARVO-OSUUSMÄÄRÄ) SEKTOREITTAIN 31.12.2023

Yritykset 3,66
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1,21
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,29
Kotitaloudet 93,81
Ulkomaat 0,87
Yhteensä 99,83
Odotusluettelolla 0,04
Hallintarekisteröity 0,13
Kaikki yhteensä 100,00