Myyntiehdot kuluttajailmoitusasiakkaille

1. Soveltaminen

Näitä ilmoitusehtoja sovelletaan silloin, kun kuluttajailmoittaja (”Asiakas”) ostaa Keskisuomalainen Oyj:n (”Mediatalo Keskisuomalainen”) alla konserniyhtiön kustantamaan lehteen tai muuhun mediaan julkaistavaksi kuluttajailmoituksen (”ilmoitus”).

Mediatalo Keskisuomalaisen konserni- ja osakkuusyhtiöt, joiden kautta tapahtuvaan myyntiin näitä myyntiehtoja sovelletaan ovat:

ESA Digital Oy

ESV-Paikallismediat Oy

Etelä Suomen Media Oy

Kaakon Viestintä Oy                

Keski-Suomen Media Oy

Hämeen Media Oy

Neonmedia Oy

Omnipress Oy

Savon Media Oy

Kuluttajan ostamaan vaalimainontaan sovelletaan näiden ehtojen lisäksi vaalimainonnan erityisehtoja, joihin voi tutustua myyntiehdoissa.

2. IImoitustilan varaaminen ja peruminen

Varaaminen

Ilmoitus voidaan varata verkkosivustolla itsepalvelussa tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Ilmoitus varataan lehti- tai mediakohtaisen varausaikataulun mukaisesti. Valittavissa olevat julkaisupäivät sekä jättöajat ovat vaihtelevat lehdittäin ja medioittain, ja ne voi tarkistaa verkkopalvelusta tai asiakaspalvelusta.

Siirry lehtien asiakaspalvelusivustoille

Verkkosivuston itsepalvelu voi olla tilapäisesti poissa käytöstä huollo

Peruutusehdot ja muutokset

Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan ilmoitukselle varattuna julkaisupäivänä.

Mediatalo Keskisuomalainen pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa ilmoitus tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista tai muista erityisistä syistä.

Mediatalo Keskisuomalaisella ei ole velvollisuutta julkaista ilmoitusta, joka sen oman harkinnan mukaan aiheuttaa haittaa sille tai kolmannelle taikka on soveltuvan lainsäädännön tai hyvän tavan vastainen.

Verkko- ja ulkomainosten peruutusehdot löytyvät myyntiehdoista.

Asiakkaan oikeus perua ilmoitus

  • Peruutusilmoitus on tehtävä viimeistään lehden/median kyseisen numeron viimeiseen varausaikaan mennessä.
    Mikäli peruutus tehdään varausaikataulujen rajoissa, ilmoitusmaksua ei veloiteta, jollei ilmoituksen valmistamista ole aloitettu Mediatalo Keskisuomalaisessa. Mikäli peruttavan ilmoituksen valmistaminen on aloitettu, veloitetaan sen valmistuksesta aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.
  • Jos peruutus tehdään määräajan jälkeen tai aineistoa ei toimiteta julkaistavaksi, veloitetaan varatun ilmoitustilan nettohinta sekä mahdolliset ilmoituksen valmistuksesta aiheutuneet kustannukset.

Ilmoituksen voi perua olemalla yhteydessä asiakaspalveluun tai myynnin yhteyshenkilöön. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

3. Hinnat

Hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti mediakohtaisesti.
Lehti-ilmoitusten hinnat ovat näkyvillä lehden verkkosivuilla sekä asiakaspalvelussa. Ilmoituksen hinta riippuu ilmoittajan valinnoista kuten mm. ilmoituspäivästä, julkaisujen määrästä, ilmoituspalstasta ja ilmoituksen koosta sekä siitä, tekeekö asiakas ilmoituksen itse verkkopalvelussa vai valmistetaanko se lehden toimesta. Verkkopalvelussa jätettävän ilmoituksen lopullisen hinnan asiakas näkee heti tehdessään ilmoitusta verkkopalvelussa. Mediatalo Keskisuomalainen pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Laista, asetuksista tai viranomaisen toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä varauksia.

Kuluttajailmoitusten hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron ja muut mahdolliset maksut.

Valmistusmaksu
Mediatalo Keskisuomalaisen valmistamasta ilmoituksesta veloitetaan hinnaston mukainen valmistusmaksu. Mikäli asiakas jättää ilmoituksen itse verkkopalvelun kautta, ei valmistusmaksua veloiteta.

Alennukset
Mediatalo Keskisuomalainen voi myöntää ilmoitetusta hinnoista jäljempänä esitettyjä alennuksia. Eri alennukset ovat toisensa poissulkevia, jollei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.  Alennukset vahvistetaan mediakohtaisesti varattaessa, tarjouksessa tai varausvahvistuksella.

Toistoalennus
Toistoalennus voidaan myöntää vain lehti-ilmoituksista. Alennusehdot ovat lehtikohtaisia. Toistoalennus edellyttää saman ilmoituksen julkaisua muuttumattomana lehtikohtaisen toistoajan kuluessa. Kaikki toistoilmoitukset tulee varata ensimmäisen ilmoitusvarauksen yhteydessä.

Sarja-alennus
Sarja-alennus voidaan myöntää vain lehti-ilmoituksista. Alennusehdot ovat lehtikohtaisia.

Poikkeukset
Mediatalo Keskisuomalaisen medioilla voi olla media-, tuote- tai osastokohtaisia erillisehtoja koskien yllä mainittuja alennuksia. Lisäksi ns. Kuluttajailmoitus- tai järjestöpalstoilla on voimassa erilliset lehtikohtaiset alennusehdot.

4. Maksuehdot, laskutus ja ilmoittajan maksuvelvollisuus

Laskutettavissa ilmoituksissa Mediatalo Keskisuomalainen edellyttää asiakkaalta henkilötunnusta. Laskutettaessa Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan ennen ilmoituksen julkaisua. Kuolinilmoituksissa ja surukiitoksissa edellytämme ilmoituksen jättäneen asiakkaan henkilötunnusta. Ilmoituksen jättäjä vastaa ilmoituksen sisällöstä ja maksamisesta.

Maksuehto on kuluttajille 14 pv netto.

Asiakkaan tulee maksaa lasku eräpäivään mennessä. Viivästyneestä laskusta Mediatalo Keskisuomalaisella on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautuskulu, jonka suuruus on tällä hetkellä 5 euroa. Mikäli erääntynyttä laskua ei suoriteta maksukehotuksesta huolimatta,
Mediatalo Keskisuomalainen voi siirtää saatavansa perintätoimiston perittäväksi. Tällöin Asiakas on velvollinen korvaamaan perinnästä aiheutuneet kulut saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) mukaisesti.

Mediatalo Keskisuomalainen voi edellyttää asiakkaalta ennakkomaksua. Esimerkiksi Asiakkaan maksuhäiriö voi aiheuttaa ilmoituksen julkaisematta jättämisen ilman oikeutta hyvitykseen.

Asiakaskohtaiset neuvottelut ennakkomaksusta käydään ennen ilmoituksen julkaisemista.

Maksu Verkkopalvelussa
Verkkopalvelussa tehdyn ilmoituksen voi maksaa yleisimmillä verkkopankeilla ja luottokortilla. Osassa ilmoituksista on maksuvaihtoehtona myös lasku, joka voidaan lähettää kotiin paperilaskuna tai sähköpostilaskuna.

Lasku sähköpostiin
Sähköpostilaskua varten Asiakas toimittaa varauksen yhteydessä tiedot sähköpostiosoitteesta, johon lasku lähetetään PDF-muodossa viestin liitteenä. Asiakas vastaa oman sähköpostilaatikkonsa toiminnasta, esim. ettei lasku tule estetyksi tai ohjaudu roskapostikansioon.

Paperilasku postitse
Paperilaskun lähettämisestä veloitetaan käsittely- ja postituskulu, joka on yksityishenkilölle 3,00 € (sis. alv).

Käteismaksu Mediatalo Keskisuomalaisen asiakaspalvelupisteessä.

Mediatalo Keskisuomalaisen Maksun saajat ja Tilinumerot yhtiöittäin löydät täältä.

5. Vastuunrajoitus

Asiakas vastaa ilmoituksensa sisällön asianmukaisuudesta.

Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa asiakkaan ilmoituksessaan käyttämästä tekijäinoikeuslain alaisesta materiaalista. Mediatalo Keskisuomalainen pidättää myös oikeuden jättää julkaisematta tekijänoikeuslain alaista materiaalia.

Mediatalo Keskisuomalainen ei missään olosuhteissa vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Vastuu ilmoituksen poisjäämisestä, julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai virheestä aineiston valmistuksessa rajoittuu kaikissa tapauksissa ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta Ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä Ilmoituksen huomioarvoa ei maksua palauteta.

Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta ilmoitustekstistä tai virheestä, joka käy selville ilmoittajalle toimitetusta ja hänen hyväksymästä tai määräaikaan mennessä kommentoimatta jättämästä korjausvedoksesta. Mediatalo Keskisuomalainen ei anna hyvitystä ilmoituksen vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen ymmärtämistä eikä vähennä sen ilmoitusarvoa.

Mikäli ilmoitus ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (force majeure –syyt, esim. lakko, tekninen syy, alihankkijan viivästys) tai Asiakkaasta johtuvasta syystä voida julkaista, Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

6. Reklamaatiot

Virheellisiä ilmoituksia koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa ensimmäisestä julkaisusta.

Laskuja koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä asiakaspalveluun.

7. Mainontaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeet

Mediatalo Keskisuomalainen noudattaa ja soveltaa mainontaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä. Mediatalo Keskisuomalainen on sitoutunut Julkisen sanan ja mainonnan eettisen neuvoston ohjeisiin.

8. Tietosuoja

Mediatalo Keskisuomalainen noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä.

Mediatalo Keskisuomalaisen Tietosuojalauseke

Asiakkaan ja Mediatalo Keskisuomalaisen väliset puhelut tallennetaan asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

9. Riitojen ratkaisu

Mediatalo Keskisuomalaisen ja Asiakkaan väliset mahdolliset riidat ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Kuluttaja voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Osapuolten väliset riidat ratkaistaan Mediatalo Keskisuomalaisen tai myyjänä toimineen tytäryhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on myös oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

10. Etämyynti

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä puhelimitse tai sähköpostitse Mediatalo Keskisuomalaisen asiakaspalveluun
14 päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Peruuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista Ilmoituksen viimeisen varausajankohdan jälkeen. Laskun maksamatta jättämistä ei katsota tilauksen peruuttamiseksi.

11. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan nn.nn.2020 ja korvaavat aikaisemmat Mediatalo Keskisuomalaisen kuluttajailmoitusten myyntiehdot. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi.
Uusia ehtoja sovelletaan kaikkiin uudistettujen ehtojen julkaisemisen jälkeen sovittuihin sopimuksiin.
Mediatalo Keskisuomalaisella on oikeus milloin tahansa muuttaa yleisiä palvelujen käyttöehtoja, näitä myyntiehtoja, mediakohtaisia ehtoja ja käytäntöjä, hintoja sekä maksuperusteita.