2024

Tilinpäätöstiedote

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 julkaistaan 22.2.2024.

Vuosikertomus

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2023, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin julkaistaan viikolla 13, mikä alkaa 25.3.2024.

Yhtiökokous

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Jyväskylässä 26.4.2024. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajien ehdotukset Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle tulee ilmoittaa Keskisuomalainen Oyj:lle 6.3.2024 mennessä.

Osingonmaksu

Mahdollinen osingonmaksupäivä on 8.5.2024. Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous päättää osingonmaksupäivästä.

Puolivuosikatsaus

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2024 julkaistaan 22.8.2024.

2023

Tilinpäätöstiedote

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 julkaistiin 21.2.2023.

Vuosikertomus

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2022, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin julkaistiin 31.3.2023.

Yhtiökokous

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 26.4.2023.

Osingonmaksu

Osingonmaksupäivä oli 8.5.2023.

Puolivuosikatsaus

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2023 julkaistiin 24.8.2023.