2024

Tilinpäätöstiedote

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 julkaistiin 22.2.2024.

Vuosikertomus

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2023, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin julkaistiin 28.3.2024.

Yhtiökokous

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 26.4.2024.

Osingonmaksu

Osingonmaksupäivä oli 8.5.2024.

Puolivuosikatsaus

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2024 julkaistaan 22.8.2024.