2023

Tilinpäätöstiedote

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 julkaistiin 21.2.2023.

Vuosikertomus

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2022, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin julkaistiin 31.3.2023.

Yhtiökokous

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 26.4.2023.

Osingonmaksu

Osingonmaksupäivä oli 8.5.2023.

Puolivuosikatsaus

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2023 julkaistaan 24.8.2023.