Sisäpiirihallinto

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) on astunut voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena Keskisuomalainen Oyj:llä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Sisäpiirirekisteri NetSire-palvelussa olevia tietoja ei ole päivitetty 3.7.2016 jälkeen ja ne poistettiin Keskisuomalainen Oyj:n internetsivuilta 3.7.2017. Keskisuomalainen Oyj ei jatkossa ylläpidä myöskään pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, vaan ainoastaan hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita. Lisäksi Keskisuomalainen Oyj:n on laadittava luettelo kaikista johtohenkilöistä sekä heidän lähipiiriin kuuluvista. Keskisuomalainen Oyj:n johtohenkilöt muodostuvat hallituksesta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.

Keskisuomalainen Oyj:n sisäpiiriohje

Sisäpiiriohje liite 1

Sisäpiiriohje liite 2

Sisäpiiriohje liite 3