OSAKKEENOMISTAJIEN JAKAUMA (% ARVO-OSUUSMÄÄRÄ) SEKTOREITTAIN 31.12.2022

Yritykset 3,41
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1,21
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,27
Kotitaloudet 94,12
Ulkomaat 0,86
Yhteensä 99,86
Odotusluettelolla 0,01
Hallintarekisteröity 0,13
Kaikki yhteensä 100,00