Osakkeenomistajien jakauma sektoreittain

OSAKKEENOMISTAJIEN JAKAUMA (% ARVO-OSUUSMÄÄRÄ) SEKTOREITTAIN 30.6.2022

Yritykset 3,44
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1,21
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,38
Kotitaloudet 93,97
Ulkomaat 0,86
Yhteensä 99,86
Odotusluettelolla 0,00
Hallintarekisteröity 0,14
Kaikki yhteensä 100,00