Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 30.4.2021 klo 11.00 alkaen Keskisuomalainen Oyj:n pääkonttorissa, Aholaidantie 3, Jyväskylä.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus oli päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä oli tarpeen yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla oli yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yhtiökokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen.

Yhtiökokousta oli mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Webcast-lähetyksen kautta ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää, eikä kokousta webcast-lähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien katsottu osallistuvan yhtiökokoukseen, elleivät he olleet äänestäneet ennakkoon.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com seuraavasti

  • 26.3.2021 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu sekä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
  • 1.4.2021 yhtiön vuosikertomus vuodelta 2020, mikä sisältää tilikauden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2020 ja yhtiökokouksessa 29.5.2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka
  • 8.4.2021 muut varsinaisen yhtiökokouksen asialistaan liittyvät ennakkomateriaalit
  • 12.5.2021 varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja