Uratarina

Kiitollisia kehitys hankkeita

MediakonserniKeskisuomalainen on kasvava suomalainen mediakonserni. Konsernissa on 100 uutismediaa ja sen lisäksi radio-, paino-, jakelu-, tutkimus-, digi-, kiinteistö-, markkinointi-ja viestintäliiketoimintaa. Tarjoamme mielenkiintoisia tehtäviä eri alojen ammattilaisille. Työllistämme yli 5 000 työntekijää.Konserni on kehittämässä median tulevaisuutta.

Keskisuomalainen Oyj:llä on sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osakkeita. Osakkeet, jotka kuuluvat sarjaan A, ovat vapaasti luovutettavissa. Osakkeiden, jotka kuuluuvat sarjaan K, siirtoa koskee yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke. Yhtiökokouksessa oikeuttaa.

Pidän työssäni siitä, että pääsenvaikuttamaan ja tekemääntyötä, jolla on merkitystä

Keskisuomalainen Oyj:llä on sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osakkeita. Osakkeet, jotka kuuluvat sarjaan A, ovat vapaasti luovutettavissa. Osakkeiden, jotka kuuluuvat sarjaan K, siirtoa koskee yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke. Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake yhteen (1) ääneen ja jokainen sarjaan K kuuluva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen. Muilta osin yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

Sarjaan A kuuluvia osakkeita on yhteensä 5 415 783 kappaletta ja 5 415 783 ääntä. Sarjaan K kuuluvia osakkeita on yhteensä 4 626 685 kappaletta ja 92 533 700 ääntä. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 10 042 468 kappaletta ja osakkeiden kokonaisäänimäärä on 97 949 483 ääntä.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on 2 257 283,80 euroa.

Sarjaan K kuuluvat osakkeet ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti muunnettavissa sarjaan A kuuluviksi osakkeiksi. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Pidän työssäni siitä, että pääsenvaikuttamaan ja tekemääntyötä, jolla on merkitystä

Keskisuomalainen Oyj:llä on sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osakkeita. Osakkeet, jotka kuuluvat sarjaan A, ovat vapaasti luovutettavissa. Osakkeiden, jotka kuuluuvat sarjaan K, siirtoa koskee yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke. Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake yhteen (1) ääneen ja jokainen sarjaan K kuuluva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen. Muilta osin yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

Sarjaan A kuuluvia osakkeita on yhteensä 5 415 783 kappaletta ja 5 415 783 ääntä. Sarjaan K kuuluvia osakkeita on yhteensä 4 626 685 kappaletta ja 92 533 700 ääntä. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 10 042 468 kappaletta ja osakkeiden kokonaisäänimäärä on 97 949 483 ääntä.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on 2 257 283,80 euroa.

Sarjaan K kuuluvat osakkeet ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti muunnettavissa sarjaan A kuuluviksi osakkeiksi. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.