Tietosuojalauseke 23.1.2018

1 Henkilötiedot

1.1 Henkilötietojen kerääminen

Keskisuomalainen Oyj ja sen konserniyhtiöt (yhdessä ”Mediatalo Keskisuomalainen”) noudattavat henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä henkilötietolakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Tiettyjen Mediatalo Keskisuomalaisen tarjoamien verkkopalveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Mediatalo Keskisuomalaisen sähköisten palveluiden asiakasrekisteriin. Mediatalo Keskisuomalainen ei kerää eikä käsittele käyttäjiin liittyviä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.

1.2 Henkilötietojen käyttötarkoitus

Mediatalo Keskisuomalainen käyttää asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja muihin vastaaviin tarkoituksiin sekä kehittääkseen tuotteitaan. Käyttäjä voi antaa verkkopalvelussa suostumuksensa siihen, että Mediatalo Keskisuomalainen voi käyttää ja luovuttaa asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi milloin tahansa estää henkilötietojensa käytön ja/tai luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä Mediatalo Keskisuomalaisen asiakaspalveluun tai muuttamalla asiaa koskevaa valintaa verkkopalvelussa.

1.3 Rekisteriseloste

Henkilötietojen käytöstä, mukaan lukien rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot, kerrotaan tarkemmin Mediatalo Keskisuomalaisen rekisteriselosteessa. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot henkilötietolain mukaisesti. Ohjeet kielto-, korjaamis- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ovat asianomaisessa rekisteriselosteessa.

2 Evästeet ja muut käytetyt tekniikat verkkopalveluissa ja sovelluksissa

Mediatalo Keskisuomalainen kerää käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi.

Eväste on tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästeiden käyttöön perustuvat tekniikat muun muassa mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja joka kerta uudelleen. Evästetiedosto sisältää nimettömän tunnistetiedon, jota käytetään palveluissa ja sovelluksissa selainten yksilöintiin ja palvelujen käytön seurantaan. Palveluiden käytöstä kerättyä tietoa käytetään myös kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen.

Evästeet voivat säilyä käyttäjän koneella siihen saakka, kunnes ne poistetaan.

Evästeet voidaan jakaa käyttötarkoituksensa perusteella eri tyyppeihin:

• Toiminnallisten evästeiden avulla mahdollistetaan kävijän kirjautuminen ja verkkokaupan toiminnot.

• Tuotekehitykseen liittyvien evästeiden avulla käytetään kehittämään verkkopalvelujen käyttäjäkokemusta, korjaamaan virheitä ja parantamaan eri toimintoja.

• Mainonnan kohdistamisen evästeitä käytetään siihen, että mainostaja tavoittaa tavoittelemansa kohdeyleisön ja voimme tarjota sivuston kävijöille heitä kiinnostavaa mainontaa.

• Mainonnan raportoinnin evästeitä käytämme todentaaksemme mainonnan tavoittavuuden vertailukelpoisten mittareiden, kuten näyttömäärien ja klikkausten avulla.

Myös Mediatalo Keskisuomalaisen ulkopuoliset tahot voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme. Niiden avulla käyttäjälle voidaan tarjota kohdennettua mainontaa tai niitä voidaan käyttää eri sivustojen kävijämäärien, käyttötiheyden sekä uusien ja palaavien kävijöiden suhteen seurantaan.

Mediatalo Keskisuomalainen käyttää JavaScriptiä mainonnan estämiseen tarkoitettujen lisäosien käytön havaitsemiseen verkkoselaimissa. Sitä käytetään yleisesti myös verkkosivujen lähdekoodissa. Mainonnan estämisen havainnointiin tarkoitettu JavaScript-koodi jäljittelee mainosta ja vahvistaa, että se näytetään käyttäjän laitteella. Mitään tietoja ei tallenneta käyttäjien laitteille eikä henkilökohtaisia tietoja käsitellä. Jos käyttäjä käyttää mainonnanesto-ohjelmaa, häneen saatetaan olla yhteydessä mainonnanestoa koskien ja/tai muokata hänelle tarjottavaa sisältöä.

Sivustoilla voidaan käyttää niin sanottuja yhteisöliitännäisiä, joiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi jakaa valitsemaansa sisältöä sosiaalisen median palveluihin. Facebook, Twitter, Google, Instagram, WhatsApp ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoa omien, kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojensa mukaisesti.

3 Tietoturva

Mediatalo Keskisuomalainen järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö. Mediatalo Keskisuomalaisen henkilörekisterien suojauksen periaatteet on kuvattu tarkemmin kutakin rekisteriä koskevassa rekisteriselosteessa. Mediatalo Keskisuomalainen ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

4 Lausekkeen päivitykset

Lauseke on päivitetty viimeksi 23.1.2018.

Versiohistoria