Keskisuomalainen Oyj ja sen konserniyhtiöt (yhdessä ”Mediakonserni Keskisuomalainen”) ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Toivomme asiakkaidemme, palveluidemme käyttäjien ja yhteistyökumppaniemme tutustuvan lausekkeeseen.

Mediakonserni Keskisuomalainen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Tämä tietosuojalauseke koskee Mediakonserni Keskisuomalaisen kuluttaja-asiakkaiden, yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien yhteishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Tietoja käsitellään keskitetysti konsernin sisällä. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, mm.:

 • millaisia tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen
 • millä perusteella tietoja käsitellään
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • miten palvelussa käytetään evästeitä
 • millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on
 • mihin henkilötietoja luovutetaan tai siirretään
 • miten henkilötiedot suojataan
 • kenelle palvelumme on suunnattu
 • Mediakonserni Keskisuomalainen yhteisrekisterinpitäjä
 • miten tietosuojalauseketta voidaan muuttaa
 • mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä

Palveluilla voi olla palvelukohtaisia käyttö- tai tietosuojaehtoja, jotka täydentävät tätä konsernin tietosuojalauseketta. Jos palvelukohtaisia lisäyksiä on, palvelukohtaisesta tietosuojainformaatiosta löytyy lisätietoja kunkin palvelun Internet-sivuilta.

Rekisterinpitäjien yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta.

1. Millaisia tietoja minusta kerätään ja mihin tarkoitukseen?

Keräämme rekisteröidystä vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa rekisteröidystä kerätään missäkin tilanteessa. Pyrimme kertomaan tietoja kerätessämme, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys tai muutoin pakollisia sopimuksen täyttämiseksi, ja mitkä tiedot rekisteröity voi antaa niin halutessaan.

Jaottelemme käsittelemämme tiedot rekisteröidyn antamiin tietoihin, palveluiden käytöstä havainnoituihin tietoihin, johdettuihin tietoihin sekä muualta hankittuihin tietoihin seuraavin tavoin:

1) Kuluttaja-asiakkaan antamat tiedot: Keräämme rekisteröidyn antamia tietoja mm. tilauksen tai palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, sisältöjen ja markkinoinnin kohdentamiseksi sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi toimittaa tuotetta tai palvelua, jonka rekisteröity on tilannut. Voimme myös kerätä muita rekisteröidyn antamia tietoja räätälöidäksemme sisältöjä ja markkinointia rekisteröidyn mieltymyksiä paremmin vastaavaksi.

Käsittelemiimme tietoihin kuuluvat mm.:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • demografiatiedot, kuten arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot, henkilötunnus luottokaupassa
 • rekisteröidyn antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • luvat ja suostumukset
 • tarjonnanestotiedot
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • puhelutallenteet
 • verkkosivustoille jätetyt kommentit ja palautteet
 • muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

2) Yritysasiakkaan tai yhteistyökumppanin yhteyshenkilön henkilötiedot: Keräämme rekisteröidyn tai rekisteröidyn työnantajan antamia tietoja mm. palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi täyttää sopimusta.

Käsittelemiimme tietoihin kuuluvat mm.:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • työnantajan tiedot, kuten työnantajan nimi, y-tunnus, toimiala ja yhteystiedot;
 • tehtäviin ja asemaan liittyvät tiedot, kuten vastuualue ja hallituksen jäsenyys;
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • suostumukset tai kiellot
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • puhelutallenteet
 • muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

3) Potentiaalisten asiakkaiden tiedot: Potentiaalisista asiakkaista, kuten palveluistamme mahdollisesti kiinnostuneista henkilöistä tai entisistä asiakkaistamme, käsittelemme tyypillisesti tiedot nimestä, yhteystiedoista, iästä, sukupuolesta, äidinkielestä, arvosta tai ammatista sekä muusta tunnistetiedosta, kuten kohderyhmätiedosta. Entisistä asiakkaista voimme käsitellä myös aikaisempiin tilauksiin liittyviä tietoja. Potentiaalisista yritysasiakkaiden tai yhteistyökumppanien yhteyshenkilöistä käsittelemme lisäksi henkilön työtehtäviin liittyviä tietoja, kuten asema tai vastuualue yrityksessä.

4) Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot: Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on, millaiset sisällöt tai mainokset ovat suosittuja ja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tai mainoksia tarkastelee. Tietojen avulla voimme kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme, räätälöidä sisältöjä käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan, kohdentaa mainontaa ja markkinointiviestintää sekä ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä. Näitä tietoja ovat mm.:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

5) Palveluiden käytöstä ja asiakastiedoista johdetut tiedot: Voimme päätellä analytiikan avulla palvelun havainnoiduista tiedoista ja/tai rekisteröidyn itse antamista tiedoista esimerkiksi rekisteröidyn mahdolliset kiinnostuksen kohteet ja segmentoida rekisteröidyn tietynlaisten käyttäjien ryhmään. Voimme yhdistää palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja rekisteröidyn antamiin tietoihin, kun tunnistamme rekisteröidyn esimerkiksi hänen kirjautuessa digitaaliselle tilille tai saapuessa verkkosivustolle asiakas- tai markkinointisähköpostin kautta. Käytämme tietoja tilastointiin ja analysointiin, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä sisältöjen, mainonnan ja markkinointiviestien räätälöintiin.

6) Muualta hankitut tiedot: Saatamme käyttää tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa ulkopuolisia tietolähteitä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämää ns. Robinson-rekisteriä sekä VRK/Väestötietojärjestelmää, Postin osoitetietojärjestelmää, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereitä ja muita vastaavia yksityisiä ja julkisia rekistereitä. Tietojen avulla voimme varmistaa, että rekisteröityä kohdellaan virheettömien ja ajantasaisten tietojen perusteella sekä räätälöidä tarjoomaamme yhä paremmin rekisteröidyn ennakoituja mielenkiinnon kohteita vastaavaksi. Journalistisia tarkoituksia varten saatamme hankkia henkilötietoja useista eri lähteistä.

Mikäli käsittelemme tietoja muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin.

2. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

Sopimus: Käsittelemme rekisteröidyn tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka rekisteröity tai hänen työnantajansa on tilannut. Ilman edellä mainittuja tietoja emme voi tarjota palveluitamme rekisteröidyn pyynnön mukaisesti, käsitellä tilauksia, mahdollistaa kirjautumista digitaaliselle tilille, varmentaa asiakastapahtumia, pitää yhteyttä tilaajaan sopimukseen liittyvissä asioissa, tarjota teknistä tukea tai laskuttaa palveluitamme.

Suostumus: Voimme käsitellä rekisteröidyn tietoja tehdäksemme sähköisiä markkinointitoimenpiteitä tai luovuttaaksemme yhteystietoja valikoitujen kumppanien suoramarkkinointitoimenpiteitä varten. Voimme myös pyytää rekisteröidyn suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat.

Oikeutettu etu: Käsittelemme tietoja liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, arvontojen, kilpailujen, tapahtumien ja tutkimusten toteuttamiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen, oikeudellisten vaateiden esittämiseen ja puolustamiseen, palveluidemme käytön analysointiin sekä profilointiin ja segmentointiin sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin. Käsittelemme tietoja Mediakonserni Keskisuomalaisen sisällä ja lisäksi saatamme luovuttaa henkilötietoja valikoiduille kolmansille osapuolille esimerkiksi markkinointia, mielipide- ja markkinatutkimuksia ja Menoinfo-tapahtumakalenteria varten. Nämä tarkoitukset ovat liiketoimintamme kannalta välttämättömiä sekä perusteltuja rekisteröidyn ja Mediakonserni Keskisuomalaisen välisen asiallisen yhteyden perusteella ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Ottaen huomioon käsiteltävien tietojen luonteen, käyttötarkoitukset sekä rekisteröidyn ja Mediakonserni Keskisuomalaisen välisen suhteen, katsomme, ettei käsittely ole ristiriidassa rekisteröidyn perusoikeuksien tai -vapauksien kanssa. Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä milloin tahansa.

Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin rekisteröidyn henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

3. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme rekisteröidyn henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kohdassa 5 kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Säilytämme asiakkaan tietoja pääsääntöisesti 48 kuukauden ajan tilauksen päättymisestä, jotta voimme lähettää asiakkaalle aiempaan tilaus- tai ostoshistoriaan tai pääteltyihin mielenkiinnonkohtaisiin perustuvia tarjouksia, mahdollistaa palveluiden helpon uudelleenaktivoimisen, käyttää tietoja palveluidemme kehittämiseen sekä vastata mahdollisiin reklamaatioihin.

Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Henkilö voi halutessaan kieltäytyä markkinoinnista milloin tahansa tai pyytää tietojensa poistamista.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän vuoden ajan.

4. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Mediakonserni Keskisuomalainen ja sen valitut yhteistyökumppanit keräävät käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi.

Eväste on tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästeiden käyttöön perustuvat tekniikat muun muassa mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja joka kerta uudelleen. Evästetiedosto sisältää nimettömän tunnisteen, jota käytetään selaimen yksilöintiin ja palvelujen käytön seurantaan. Sovelluksissa käytössä on evästettä vastaava laitekohtainen mobiilitunniste.

Evästeet voivat säilyä käyttäjän koneella siihen saakka, kunnes ne poistetaan. Käytössä on myös istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat käyttäjän vierailun (eli istunnon) päätyttyä. Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat pääasiallisesti osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmansien osapuolien, kuten mainosverkostojen, mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatarjoajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Evästeet voidaan jakaa käyttötarkoituksensa perusteella eri tyyppeihin:

 • Toiminnallisten evästeiden avulla mahdollistetaan kävijän kirjautuminen, verkkokaupan toiminnot ja varmistetaan verkkoliikenteen ajantasainen seuranta. Näillä pakollisilla evästeillä varmistetaan sivuston toiminta suunnitellulla tavalla sekä pyritään tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset virhetilanteet niiden kautta kerättyjen tietojen perusteella. Näiden evästeiden avulla myös varmistetaan, että käyttäjä pääsee lukemaan tilauksensa mukaisia sisältöjä sivustolla tai sovelluksessa.
 • Analytiikan ja tuotekehityksen evästeiden avulla kehitetään verkkopalvelujen käyttäjäkokemusta ja pyritään parantamaan eri toimintoja sujuvammiksi. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi eri sivustojen kävijämäärien, nopeuden, käyttötiheyden sekä uusien ja palaavien kävijöiden suhteen seurantaan.
 • Mainosevästeet auttavat kohdentamaan sivuston käyttäjille heitä kiinnostavaa mainontaa. Evästeitä käytetään myös raportointitarkoituksiin mainonnan tavoittavuuden todentamiseksi vertailukelpoisten mittareiden, kuten näyttömäärien ja klikkausten avulla. Mainontaa voidaan kohdentaa selainkäytön perusteella myös kolmansien osapuolten, kuten mainostajien ja mainosverkostojen asettamien evästeiden avulla.
 • Sosiaalisen median evästeiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi jakaa valitsemaansa sisältöä sosiaalisen median palveluihin. Facebook, Twitter, Google, Instagram, WhatsApp ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoa omien, kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojensa mukaisesti.

Mediakonserni Keskisuomalainen käyttää JavaScriptiä mainonnan estämiseen tarkoitettujen lisäosien käytön havaitsemiseen verkkoselaimissa. Sitä käytetään yleisesti myös verkkosivujen lähdekoodissa. Mainonnan estämisen havainnointiin tarkoitettu JavaScript-koodi jäljittelee mainosta ja vahvistaa, että se näytetään käyttäjän laitteella. Mitään tietoja ei tallenneta käyttäjien laitteille eikä henkilökohtaisia tietoja käsitellä. Jos käyttäjä käyttää mainonnanesto-ohjelmaa, häneen saatetaan olla yhteydessä mainonnanestoa koskien ja/tai muokata hänelle tarjottavaa sisältöä.

Käyttäjä voi hallinnoida evästeitä jäljempänä kohdassa 5 kuvatuin tavoin.

5. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan valinta- ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Pääsyoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
 • Tietojen korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Rekisteröidy voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin.
 • Valitusoikeus: Rekisteröity voi tehdä valituksen viranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

Rekisteröidyn pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti. Voimme säilyttää ja käyttää rekisteröidyn henkilötietoja, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi.  Pyydämme oikeuksien käyttämiseksi todentamaan henkilöllisyyden, jotta voimme varmistua siitä, että annamme henkilötietoja vain sille henkilölle, jota ne koskevat. Oikeuksien käyttämiseksi pyydämme käyttämään lomakkeita, jotka löydät kohdasta 11 ”Mihin voin ottaa yhteyttä”” taika ottamaan yhteyttä palvelukohtaiseen asiakaspalveluun.

Lisäksi käyttäjä voi tehdä seuraavia evästeisiin, palveluiden käytön analysointiin ja mainonnan kohdentamiseen liittyviä valintoja:

Evästeitä koskevat asetukset ovat aina selainkohtaisia ja mobiilitunnisteita koskevat asetukset laitekohtaisia. Halutut asetukset on tästä syystä tehtävä jokaisessa käytetyssä selaimessa ja/tai laitteessa erikseen.

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

 • Mediakonserni Keskisuomalainen: Voimme käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja Mediakonserni Keskisuomalaisen sisällä. Mediakonserni Keskisuomalaiseen kulloinkin kuuluvat yhtiöt ovat nähtävillä täällä.
 • Menoinfo-tapahtumakalenteri: Voimme luovuttaa tapahtumakalenteriin ilmoittaneen käyttäjän yhteystiedot yhteydenpitotarkoituksiin organisaatiolle (esimerkiksi alueelliselle mediayhtiölle, kunnalle tai maakuntaliitolle), joka on suoraan tai välillisesti Mediakonserni Keskisuomalaisen Menoinfo-kalenteripalvelun asiakas sekä ylläpitää ja hyödyntää tapahtumatietoja omalla toimialueellaan.
 • Suostumus: Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Tutkimus ja tuotekehitys: Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta sekä tuotekehitystä varten edellyttäen pääsääntöisesti, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mainonnan kohderyhmät: Mainostilan ostaminen ja myynti tapahtuu tyypillisesti automaattisesti ja reaaliaikaisesti ohjelmistoja hyödyntäen. Mainostaja-asiakkaat ja niiden kumppanit käyttävät Mediakonserni Keskisuomalaisen sivustoilta kerättyä tietoa tehdäkseen ostopäätöksen mainostilasta sekä mitatakseen kampanjan tuloksia. Voimme myös antaa pääsyn kohderyhmätietoihin, jotta mainostaja voi mainostaa tuotteitaan tai palveluitaan niistä todennäköisesti kiinnostuneelle ryhmälle. Tiedoista ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää henkilökohtaisesti. Kohderyhmien luovuttamisen lisäksi mainonnan kohderyhmiä voidaan hyödyntää Mediakonserni Keskisuomalaisen verkoston ulkopuolella siten, että kumppani käsittelee Mediakonserni Keskisuomalaisen asiakkaiden tietojen henkilötietojen käsittelijänä. Esimerkiksi Facebookin mukautetut kohderyhmät muodostetaan siten, että rekisteröidyn sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron perusteella luodaan selaimessa salattu tunniste, jota verrataan Facebookin salattuihin tunnisteisiin. Näin voidaan kohdentaa mainontaa Facebookissa Mediakonserni Keskisuomalaisen asiakkaille taikka luoda kohderyhmiä, jotka muistuttavat Mediakonserni Keskisuomalaisen asiakkaiden profiileja. Mediakonserni Keskisuomalainen ei saa tietoa siitä, mitkä Facebookille välitetyt tunnisteet päätyvät lopulliseen kohderyhmään ja mille tunnisteille ei löydy Facebookista vastinetta. Facebook ei puolestaan saa Mediakonserni Keskisuomalaiselta tietoa siitä, kuka tunnisteen takana on. Mukautettuihin kohderyhmiin voi vaikuttaa Facebookin kautta täällä.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoa mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen.

7. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Pyydämme huomioimaan, että verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Rekisteröity vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

8. Käsitelläänkö palveluissa lasten henkilötietoja?

Palvelumme ei ole suunnattu lapsille, vaan palveluihimme voivat rekisteröityä vain täysi-ikäiset henkilöt. Emme tietoisesti käsittele lasten henkilötietoja tai muodosta käyttäjistämme vain lapsia koskevia kohderyhmiä.

9. Mediakonserni Keskisuomalainen yhteisrekisterinpitäjänä

Keskisuomalainen Oyj ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä eli ne määrittävät yhdessä henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja keinot. Yhteisrekisterinpitäjät informoivat rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä tämän tietosuojalausekkeen kautta. Rekisteröity voi oikeuksiensa käyttämiseksi olla yhteydessä mihin tahansa yhtiöön, mutta suosittelemme ottamaan yhteyttä rekisteröidyn käyttämän palvelun asiakaspalveluun.

Ne yhtiöt, jotka ovat yhteisrekisterinpitäjiä Keskisuomalainen Oyj:n kanssa, tämän tietosuojalausekkeen kuvaaman henkilötietojen käsittelyn osalta, löytyvät tästä linkistä.

Lisäksi yksittäiset yhtiöt toimivat yhteisrekisterinpitäjänä silloin, kun ne ylläpitävät sivua Facebookissa. Mediakonserni Keskisuomalaisen Facebook-sivujen kävijätietojen osalta Facebook ja Mediakonserni Keskisuomalainen ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Näemme Facebook-sivujemme tykkääjien ja kommentoijien tiedot käyttäjien itse määrittämien yksityisyysasetusten mukaisesti. Lisäksi käsittelemme tilastotietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin, emmekä voi tilastotietojen avulla tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Rekisterinpitäjien yhteystiedot löytyvät kohdasta 11 ”Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä”.

10. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Lauseke on päivitetty viimeksi 11.8.2020.

Suurin muutos aiempaan versioon verrattuna:

 • Menoinfo-tapahtumakalenteria henkilötietojen luovutusta koskeva kohta sisällytetty tietosuojalausekkeeseen.

11. Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä palvelukohtaiseen asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät kunkin palvelun Internet-sivuilta.

Oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä seuraavasti:

Konsernin tietosuojavastaavaan saa yhteyden p. 014 622 000

Rekisteröity voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut myös osoitteeseen:

Keskisuomalainen Oyj
Asiakaspalvelu
PL 159
40101 JYVÄSKYLÄ

Versiohistoria