Menoinfo-tapahtumakalenterin tietosuojalauseke täydentää Mediakonserni Keskisuomalaisen tietosuojalauseketta ja tarkentaa Menoinfo-tapahtumakalenterin osalta tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä. Lauseke muodostaa kokonaisuuden konsernin tietosuojalausekkeen kanssa, mikäli ei muuta ole mainittu pätee Mediakonserni Keskisuomalaisen tietosuojalausekkeessa mainitut asiat myös Menoinfon tietojen käsittelyyn.

1.  Henkilötiedot

1.1. Henkilötietojen kerääminen

Menoinfo-tapahtumakalenterin kerää henkilötietoja kalenteriin rekisteröityvistä ylläpitäjä-käyttäjistä sekä kalenteriin satunnaisesti tapahtumia ilmoittavista henkilöistä, jotka täyttävät vaaditut yhteystietokentät ilmoittaessaan kalenteriin tapahtumatiedon www-lomakkeella.

Henkilötietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:

  • käyttäjältä puhelimitse, postitse, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla tavalla saadut tiedot
  • kolmannelta osapuolelta, esimerkiksi käyttäjän työnantajalta, saadut tiedot
  • toisesta tietojärjestelmästä saadut tiedot esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen kalenterijärjestelmä yhdistyy Menoinfo-tapahtumakalenteriin
  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot
  • VTJ/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä tai julkisista lähteistä saadut tiedot tai niiden avulla päivitetyt tiedot

1.2.  Kerätyt henkilötiedote ja niiden käyttötarkoitus

Menoinfo-tapahtumakalenterin keräämiä henkilötietoja voivat olla:

  • yhteystiedot (asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti- ym. yhteystiedot)
  • verkkopalvelun käyttöön ja kehittämiseen liittyvät tiedot (IP-osoite, tiedot selaimesta, käyttöjärjestelmä, kirjautumisajankohta, sijainti)
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot

Kerättyjä henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon tapahtumakalenteriin ja sen käyttöön liittyvissä asioissa, tiedottamiseen, palvelun toteuttamiseen sekä palvelun kehittämiseen ja tilastointiin.

2. Evästeet ja muut käytetyt tekniikat verkkopalveluissa ja sovelluksissa

Menoinfo käyttää evästeitä kuten konsernin tietosuojalausekkeessa on kuvattu.

3. Tietojen luovutukset ja siirrot

Lähtökohtaisesti yksilöiviä henkilötietoja ei luovuteta Mediakonserni Keskisuomalaisen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa seuraavissa tapauksissa:

  • Kuten Mediakonserni Keskisuomalaisen tietosuojalausekkeessa, ja lisäksi:
  • Menoinfo-tapahtumakalenteria käyttävä organisaatio (esimerkiksi alueellinen mediayhtiö, kunta tai maakuntaliitto), joka on suoraan tai välillisesti Mediakonserni Keskisuomalaisen Menoinfo-kalenteripalvelun asiakas ja ylläpitää ja hyödyntää tapahtumatietoja omalla toimialueellaan, pyytää Mediakonserni Keskisuomalaiselta yhteystietoja niistä rekisterissä olevista henkilöistä, jotka lisäävät tai muokkaavat tapahtumatietoja organisaation toimialueella. Luovutettu osa käyttäjärekisteristä muodostaa itsenäisen henkilörekisterin, jonka ylläpitäjä on luovutuksen saaja. Saajaa sitovat tässä tietosuojalausekkeessa sekä Mediakonserni Keskisuomalaisen tietosuojalausekkeessa mainitut tietojen käyttötarkoituksen rajoitukset.

Rekisteröity voi vaikuttaa monella tavalla itseään koskevien tietojen käsittelyyn. Ohjeet oikeuksien käyttämiseen löytyy Mediakonserni Keskisuomalaisen tietosuojalausekkeesta.

Versiohistoria