Muun kuin taloudellisen tiedottamisen raportti 2019 (pdf)

Muun kuin taloudellisen tiedottamisen raportti 2019 (pdf)