Kilpailuvirasto siirsi luokiteltuja ilmoituksia koskevan yrityskaupan jatkokäsittelyyn