Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on päättänyt lisäosingonjaosta tilikaudelta 2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella