Osakemäärien muutokset

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muunnettu A-osakkeiksi yhden muuntovaatimuksen perusteella 484 kappaletta. Nämä osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 20.3.2013 ja kaupankäynti näillä osakkeilla alkaa 21.3.2013. Osakkeet jakaantuvat muunnon jälkeen seuraavasti:

K-osakkeita 5.250.052 kappaletta

A-osakkeita 5.486.908 kappaletta

Muunto ei vaikuta osakkeiden kokonaismäärään, joka 10.736.960 kappaletta eikä osakepääoman määrään, joka on 2.257.283,30 euroa.

 

Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj

 

Lisätietoja antaa
Vesa-Pekka Kangaskorpi
p. 050 688 33
www.keskisuomalainen.com