KESKISUOMALAINEN SULKEE LOHJAN SANOMALEHTIPAINON JA INVESTOI TUUSULAAN

Keskisuomalainen Oyj sulkee omistamansa SLY-Lehtipainot Oy:n Lohjan painon. Kaikki sen painotyöt siirretään konsernin muihin painoihin, Hämeenlinnaan ja Tuusulaan. Painaminen Lohjalla päättyy alkuvuoden aikana. Sulkemisesta aiheutuu kertaluontoinen noin 0,5 M€:n kulu vuodelle 2014, mutta vuodelle 2015 päätöksellä on positiivinen tulosvaikutus.

Yhtiön painotoiminnan tulevaisuuden järjestelyjä koskevat yt-neuvottelut on käyty marras-joulukuussa 2013. Lohjan painossa on 21 työntekijää, joista osalle pyritään tarjoamaan töitä konsernin muissa painoissa.

Painotoiminnasta vapautuvan kiinteistön ja sen tontin hyödyntämiseksi konserni käynnistää kehityshankkeen, jossa pyritään hyödyntämään tontin rakennusoikeus ja löytämään kiinteistölle sellainen käyttötarkoitus, jossa voidaan hyödyntää sen hyvää sijaintia Lohjanharjulla, Turuntien varrella.

Keskisuomalainen Oyj:n omistama SLY-Lehtipainot Oy investoi Tuusulan painon postitukseen 1,5 M€. Neuvottelut potentiaalisten laitetoimittajien kanssa ovat käynnissä vuoden 2014 aikana tehtävistä asennuksista.  Investointi on luonteeltaan korvausinvestointi. Uudemmalla postitustekniikalla parannetaan tehokkuutta ja toimintavarmuutta. Tuusulan kahdella nykyaikaisella painokoneella painetaan viikoittain noin 30 lehteä, ja painon vuosituotantomäärä on noin 150 miljoonaa lehteä.

Keskisuomalainen-konsernin toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi sanoo: ”Lohjan painon sulkemisella ja Tuusulan postitusinvestoinnilla tehostetaan Etelä-Suomen painotoimintaamme merkittävästi. Toimenpiteet ovat osa konsernin viime vuonna valittua painamisen strategiaa, jossa kalliiden uusinvestointien sijaan pidetään painotoiminta tehokkaana keskittämällä painamista ja tekemällä täsmäinvestointeja niihin painoihin, jotka ovat sijainniltaan ja tekniikaltaan kilpailukykyisiä.”

Keskisuomalaisen painoliiketoiminta on organisoitu kolmeen yhtiöön, jotka ovat Lehtisepät Oy, SLY-Lehtipainot Oy sekä Hämeen Lehtipaino Oy. Vuoden 2014 aikana konsernin sanomalehtipainojen määrä laskee kuudesta neljään. Jäljelle jäävät painot sijaitsevat Jyväskylässä, Tuusulassa, Hämeenlinnassa ja Pieksämäellä. Lohjan painon lisäksi suljetaan konsernin tytäryhtiön Lehtisepät Oy:n Kuopion paino tämän vuoden alkupuolella. Sulkemisesta tiedotettiin viime vuoden kesäkuussa. Sanomalehtipainamisen lisäksi konsernilla on Kirjapaino Uusimaan arkkipaino, joka sijaitsee Porvoossa.

Konsernin painotoiminnan liikevaihto on noin 47 M€, ja se työllisti vuoden 2013 lopussa noin 245 henkilöä. Konsernin painotoiminta on alkanut jo vuonna 1888.

Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj

 

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi
konsernin toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj
p. 050-68833

Jukka Ahokas
painoliiketoiminnan johtaja
SLY-Lehtipainot Oy
p. 0400 800 722