Keskisuomalainen Oyj pörssitiedote 14.1.2014 klo 16.55

Keskisuomalainen Oyj:lle poikkeuslupa tilinpäätöstiedotteen julkistamisajankohdasta

Keskisuomalainen Oyj on saanut Finanssivalvonnalta luvan poiketa arvopaperimarkkinalain (AML) 7 luvun 9 §:n mukaisesta tilinpäätöstiedotteen 1.1.-31.12.2013 julkistamisajankohdasta ja julkaisee tilinpäätöstiedotteen 19.3.2014.

Keskisuomalainen Oyj haki poikkeuslupaa tilinpäätöstiedotteen julkistamisajankohdalle, koska 26.3.2013 ostetun Suomen Lehtiyhtymä Oy:n talousprosessien integrointi vaikuttaa Keskisuomalainen Oyj:n mahdollisuuksiin saada tilinpäätös julkaistuksi säädetyssä ajassa. Jatkossa Keskisuomalainen Oyj tulee julkaisemaan kaikki osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedotteensa AML:n säätämissä aikatauluissa.

Finanssivalvonta on myöntänyt Keskisuomalainen Oyj:lle AML:n 7:18§:n nojalla poikkeusluvan tilinpäätöstiedotteen 1.1.-31.12.2013 julkistamisesta AML:n 7:9 §:n mukaisessa määräajassa edellyttäen, että Keskisuomalainen Oyj viimeistään 28.2.2014 julkistaa ajanjaksolta 1.1.-31.12.2013 yleiskuvauksen toiminnan tuloksesta ja taloudellista asemasta sekä niiden kehityksestä sekä selostuksen katsauskauden merkittävistä tapahtumista ja liiketoimista sekä niiden vaikutuksista taloudelliseen asemaan siten kuin AML:n 7:14.3 §:n edellyttää.

Keskisuomalainen julkaisee ajanjaksolta 1.1.-31.12.2013 AML:n 7:14.3 §.n mukaisen johdon selvityksen 20.2.2014 ja tilinpäätöstiedotteen 19.3.2014. Vuosikertomus sähköisessä muodossa julkaistaan viikolla 13.  Aiemmin on tiedotettu, että vuosikertomus julkaistaan viikolla 15.

Keskisuomalainen Oyj
Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

Heikki Linnavirta
konsernin talousjohtaja
Keskisuomalainen Oyj
p. 050-5250 125,