Keskisuomalainen Oyj on allekirjoittanut kauppakirjan PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan ostamiseksi ja solmii kaupan yhteydessä PunaMusta Media Oyj:n kanssa kolmen vuoden sanomalehtipainamisen alihankintasopimuksen