Keskisuomalainen Oyj:n tilikauden 2021 tilinpäätös ESEF-muodossa, vuosikertomus vuodelta 2021 sekä selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista -raportti vuodelta 2021 on julkaistu