Keskisuomalainen Oyj pörssitiedote 30.12.2019

Keskisuomalainen Oyj pörssitiedote 30.12.2019

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista.