Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy ostaa Savon Paino Oy:n Sanoma Media Finland Oy:ltä