Keskisuomalainen Oyj uudelleenjärjesteli pitkäaikaisen rahoitussopimuksensa