Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy sulkee Jyväskylän sanomalehtipainon, järjestelystä 2 Me:n tehostamishyödyt