Keskisuomalainen Oyj:n muun kuin taloudellisen tiedon raportti vuodelta 2019 on julkaistu