Keskisuomalainen Oyj:n muun kuin taloudellisen tiedon raportti vuodelta 2017 on julkaistu