Keskisuomalainen Oyj on uudelleenjärjestellyt pitkäaikaisen rahoitussopimuksensa