Keskisuomalainen Oyj pörssitiedote 15.4.2020

Keskisuomalainen Oyj pörssitiedote 15.4.2020

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista