Keskisuomalainen Oyj:n hallitus selvittää yhtiön osakesarjojen yhdistämistä