Keskisuomalainen Oyj: Ilmoitus johdon lähipiiriin kuuluvan henkilön liiketoimista