Olin maaliskuussa maailman sanomalehtien liiton, WAN-IFRAn (World Association of Newspapers and News Publishers) johtokunnan kokouksessa Intian Jaipurissa.  Kokouksen asialistalla olivat luonnollisesti järjestön ”housekeeping –asiat”, mutta vahvasti myös sananvapaus ja sen edistämiseen liittyvä työ.

Sananvapaus ja sen puolesta taistelu ovat tällä hetkellä järjestössä aikaisempaa korkeammalla agendalla. Tietyissä maissa ja maailman kolkissa sananvapaus on edelleen hakuisessa, ja toimittajat ovat tehneet työtään henkensäkin uhalla.

Olemme kohdanneet nyt myös perinteisissä sanavapauden mallimaissa uudenlaisia ilmiöitä, joilla pyritään heikentämään sananvapautta.  Meneillään oleva globaali mediamurros antaa tälle ilmiölle lisää tilaa ja mahdollisuuksia.

Populistiset ääriliikkeet Euroopassa ovat jo pitkään vähätelleet perinteisen valtamedian viestejä ja haastaneet niitä sekä omilla välineillään että sosiaalisen median kautta.  SoMe onkin antanut joukon otollisia välineitä –medioita – niiden käsiin, jotka haluavat ohittaa perinteistä toimitettua mediaa.

Tähän uuteen tilanteeseen syytä löytyy myös perinteisestä mediasta, joka ei ole osannut tulkita maailman muuttumista riittävästi ja oikealla tavalla.

“Perinteinen media ei ole osannut tulkita maailman muuttumista riittävästi.”

Intian kokouksen yhteydessä eräs kiinnostavimmista keskustelukumppaneista oli The New York Timesin Michael Golden. Hänet on valittu järjestön ja sen johtokunnan puheenjohtajaksi ja hän aloittaa kautensa ensi kesäkuussa.  Golden on The New York Timesin pitkäaikainen varatoimitusjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja sekä yhtiön keskeinen omistaja.

Kesken kokouspäivien saimme tiedon, että Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump heitti The New York Timesin käytännössä ulos Valkoisesta Talosta. Michael Goldenin mukaan tilanne oli ainutkertainen USA:n lähihistoriassa.

Mediaan kuten moniin muihin yhteiskunnallisiin tahoihin kohdistuva presidentillinen kritiikki ja painostus ovat USA:ssakin ainutlaatuinen ilmiö.  Hänen mukaansa tilanteesta pitää olla huolestunut. Tosin oli huojentavaa kuulla, että hänen mukaan USA:n kaupallinen media on riittävän vahva kestämään tämänkin kaltaisen paineen. Goldenin mukaan media tulee edelleen avoimesti kertomaan asioista ja tarpeen mukaan haastamaan uuden hallinnon. Toki läpinäkyvyyden rajoittaminen tarkoittaa lisää työtä ja tarvetta sinnikkyydelle.

“USA:n kaupallinen media on riittävän vahva kestämään Trumpin aiheuttaman paineen.”

Kaikkialla maailmassa tilanne ei välttämättä ole yhtä hyvä median toimintaedellytysten osalta.

Sananvapaudella ja demokratialla on aina hintansa. Nämä kysymykset eivät ratkea hurskailla toiveilla eivätkä juhlapuheilla.

Tässä yhteydessä on vaikea olla ihmettelemättä myös suomalaisia päättäjiä ja heidän huolettomuuttaan, kun kysymys on kotimaisen kaupallisen median toimintaedellytyksistä.  Suomessa media on edelleen vapaa ja meillä on sananvapaus, mutta tulevaisuudessa yhtiöiden taloudellinen tilanne voi tuoda tähän haasteita.  Median moniarvoisuus ja tutkiva sekä taustoittava journalismi vaativat rahaa ja resursseja. Valtiollisen päättäjän toivoisin kantavan tästä erityistä huolta.

Juuri nyt tuntuu omituiselta Harkimon työryhmän huoli suomalaisen median säilymisestä – huolen rajoittuessa lähes ainoastaan yhteen ulkomaalaisomisteiseen yhtiöön. Hetki sitten käytiin keskustelua suomalaisen ja suomalaisomisteisen printtimedian tulevaisuuden näkymistä suhteessa YLE:een.  Silloin huoli kuitattiin olankohautuksella, mutta nyt näyttäisi keinoja löytyvän.

Intiassa WAN-IFRA nosti omiksi kärkihankkeikseen valemedian vastaisen taistelun.  Järjestö hakee suoraa dialogia sosiaalisten medioiden toimijoiden, etenkin Facebookin kanssa.  Facebookin kautta välitetyistä ”uutisista” on eri selvitysten mukaan merkittävä osa erilaisia ”valeuutisia” ja subjektiivisia näkemyksiä.  Olisi tärkeää löytää aito vuorovaikutteinen keskusteluyhteys Facebookin ja laatumedian välille. Tässä WAN-IFRA on erinomainen väline.  Toisena kärkihankkeena on esillä yleinen median vapaus ja siihen oleellisesti liittyvä toimittajien oikeuksien turvaaminen. Liian moni toimittaja tekee työtään hengenvaarassa ja fyysisesti uhattuna.

“WAN-IFRAn kärkihanke on valemedian vastainen taistelu.”

Kolmantena aihealueena kokousta keskusteluttivat tietosuoja-asiat ja mainonnan regulaatio.  Median kannalta muun muassa ”oikeus tulla unohdetuksi” on haasteellinen konsepti. Kuinka tämän kaltainen ajattelu sopeutetaan läpinäkyvyyteen ja eliitin haastamiseen.

Intiassa kustantajilla menee edelleen hyvin. Lehtien levikit ovat korkealla tasolla ja digitaalinen lukeminen kasvaa reippaasti.  Kustannusyhtiöt ja niiden omistajat ovat vauraita ja vaikutusvaltaisia toimijoita yhteiskunnassa.  Monilla heistä on myös vahva yhteiskunnallinen agenda. Ei välttämättä poliittinen, mutta maan etua vahvasti edistävä.

Erään intialaisen kollegan veli oli Intian valtapuolueen puheenjohtaja, moninkertainen ministeri, osalla oli omia nimikkosairaaloita, joillakin nimikkopuistoja tai muuta vastaavaa.  Mutta kaikille oli yhteistä vahva halu vaikuttaa yhteiseen hyvään. Minulle Intia ja sen henkinen ilmapiiri tässä suhteessa oli suuri yllätys.

Intian talous on kasvanut ja elintaso noussut merkittävästi viime vuosikymmeninä.  Siitä huolimatta kontrastit maan sisällä ovat huikeita.  Yli miljardin populaatiosta suuri joukko elää edelleen köyhyysrajan alapuolella.  Sanomalehtien lukemisen ja tilaamisen osalta väestön hidas, mutta etenevä vaurastuminen luo mahtavan uuden asiakaspotentiaalin vielä vuosiksi eteenpäin.

WAN-IFRA on maailman uutismedioiden ja kustantajien kattojärjestö, jossa on jäseninä yli 3000 yritystä, jotka edustavat yli 18 000 eri mediaa sekä 80 kansallista mediajärjestöä. Järjestön keskeinen tehtävä on puolustaa median- ja sananvapautta.  Järjestöllä on puheenjohtaja, jonka tukena on johtokunta sekä laajempi hallitus.

Itse toimin ensimmäisenä suomalaisena järjestön johtokunnassa.  Tehtävä on hieno ja tarjoaa merkittävän mahdollisuuden edistää sanomalehdistön asiaa sekä kaikille meille elintärkeää sananvapautta.

Kirjoittanut Vesa-Pekka Kangaskorpi, Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja, Medialiiton puheenjohtaja