Mediakonserni Keskisuomalaisen mediamyynnin seuraava kehitysvaihe on kohti valtakunnallista toimintokohtaista johtamismallia. Vanhalla mallilla tulokset eivät ole riittävän tehokkaita, sillä asiakaspinnassa tapahtuu muutosta. Meillä on nyt sama edessä kuin monella muullakin toimialalla, on pakko uudistua palveluiden kautta.

Reseptissäni on kolme kohtaa: Asiakkaita pitää palvella laajemmin, asiakkaita pitää ymmärtää paremmin ja nykyinen markkinatilanne on kohdattava ja toimittava sen mukaisesti.

Tällä vuosikymmenellä on nähty, kuinka mainoseurot pirstaloituvat moneen kanavaan. Tässä sekamelskassa asiakas tarvitsee asiantuntijoiden apua tehdäkseen hyviä päätöksiä. Puhelinluettelo on vaihtunut Googleen. Mediayhtiöiden on rakennettava perinteisen ansainnan rinnalle muuta, muutoin myynti väistämättä pienenee. Tänä päivänä täytyy olla hyödyllinen asiakkaalle. Muutoksen pakko tulee jo siitä, että asiakaskohtaamisessa asiat ovat muuttuneet.

Mediapalveluita myydään jatkossa meillä reippaammin monikanavaisesti. Olisi rikollista tarjota pelkkää printtiratkaisua, kun meillä kokonaistavoittavuus verkossa kasvaa koko ajan. Monikanavaisen tuotteen ostaminen pitää vain tehdä asiakkaalle helpommaksi.

“Olisi rikollista tarjota pelkkää printtiratkaisua.”

Mediamyynnin johtamismalli myös muuttuu. Uusia teesejä jumpataan jatkossa koko konsernin mediamyynnin johtoryhmässä yhdessä. Eniten kiinnitetään huomiota mediamyynnin määrään, suuntaan ja laatuun. Uskon, että kun näitä perusasioita tehdään paremmin, jo se vie pitkälle.

Kuka on Mediakonserni Keskisuomalaisen tuore kaupallinen johtaja Jaakko Lintunen?

Kaupallinen johtaja Jaakko Lintunen johtaa Mediakonserni Keskisuomalaisen media- ja kuluttajamyyntiä. Lintunen vastaa myös medialiiketoimintaa tukevista yhtiöistä, Kamua Oy:stä ja Mediasepät Oy:stä, sekä digitaalisessa näyttötaululiiketoiminnassa toimivasta Esa Digital Oy:stä.

Lintusen myyntifilosofiassa uudistetaan, mitä palveluita Mediakonserni Keskisuomalainen tarjoaa, ja miten näitä palveluita tarjotaan. Yritysasiakkaille tarjotaan monikanavaisia mediaratkaisuja ja markkinointiviestinnän palveluita. Kuluttaja-asiakkaalle tarjotaan monikanavaisia sisältöpalveluita sekä jakeluun ja logistiikkaan liittyviä palveluita.

Aikaisemmin Lintunen on toiminut kymmenisen vuotta erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä media- ja mainostoimistoissa. Hän on toiminut muun muassa Carat Finlandin toimitusjohtajana.

Alma Mediassa Lintunen vastasi kaupallisista toiminnoista eri rooleissa seitsemän vuoden ajan. Aluemediassa Lintunen oli rakentamassa vastaavanlaista toimintokohtaista organisaatiota Almaan kuin nyt Mediakonserni Keskisuomalaiseen. Ennen Mediakonserni ESAn toimitusjohtajan pestiä, Lintunen oli kaksi vuotta Terveystalossa.

 

Kirjoittanut Jaakko Lintunen, kaupallinen johtaja