Mediakonserni Keskisuomalaisen bussien digitaalisia näyttöratkaisuja toimittava Neonmedia on voittanut sekä Joensuun että Vaasan kaupunkien järjestämät viisivuotiset kilpailutukset informaatio- ja mainosnäyttöjen asentamisesta paikallisliikenteiden busseihin.

Joensuun kaupunki hankkii informaatio- ja mainosnäyttöjä 13 uuteen sähkötoimiseen paikallisliikenne Jojon bussiin ja sopimus laajenee vaiheittain kattamaan koko 25 bussin kaluston. Vaasan kaupungille Neonmedia toimittaa jo entuudestaan 12 bussin näyttötekniikan, joihin otetaan käyttöön etenemisformaatio. Lisäksi Vaasan kaupunki hankkii uudet näytöt 13 bussiin eli koko paikallisliikenne Liftin kalustoon. Vaasan paikallisliikenne laajenee ja palvelutaso paranee kesällä Mustasaaren tullessa mukaan liikennöintialueeseen. Sekä Joensuun että Vaasan sopimuskokonaisuuksiin kuuluu bussien näyttöjen asennustyöt, huolto, ylläpito ja infra. Mediakonserni Keskisuomalainen vastaa myös näyttöjen mainosmyynnistä.

Neonmedia on valtakunnallisesti merkittävä bussien digitaalisten näyttöratkaisujen toimittaja. Kaikkiaan Neonmedialla on Suomessa jo lähes 1 500 bussien digitaalista näyttöä sekä kaupunkien paikallisliikenteessä että kaukoliikenteessä. Mediakonserni Keskisuomalaisen digitaalisten ulkonäyttöjen DOOH-kokonaisuuteen kuuluu bussimainonnan lisäksi myös 258 digitaalista liikenneasemamediaa huoltoasemilla ja 100 digitaalista Big One -ulkonäyttötaulua ympäri Suomea. Yhteensä Mediakonserni Keskisuomalaisen painetut ja digitaaliset lehdet, digitaalinen ulkomainonta ja radio tavoittavat 3,1 miljoonaa suomalaista eli 71 prosenttia koko väestöstä.

Neonmedian tarjoama matkustajainformaatio on kaupunkien selkeä ykkösprioriteetti, kun ne kehittävät määrätietoisesti paikallisliikennettä. Nyt myös Mediakonserni Keskisuomalaisen ydinalueiden ulkopuolelta on saatu hyvää sopimuskantaa bussimedian maantieteelliseksi levittämiksi, iloitsee Neonmedian toimitusjohtaja Jari Lähdemäki.

Mediakonserni Keskisuomalaisen digitaalinen bussimainonta jatkaa kasvuaan. Joensuun ja Vaasan lisäksi Neonmedian näyttöjä on Suomen suurimpien kaupunkien busseissa, kuten Helsingin HSL:n busseissa, Tampereen Nysseissä ja Kuopion Vilkun busseissa. Mahdollisuutta toiminnan laajentamiselle myös Suomen ulkopuolelle on tutkittu. Joensuun ja Vaasan seudut täydentävät erinomaisesti Mediakonserni Keskisuomalaisen valtakunnallisesti kattavaa toiminta-aluetta. Nyt toimitettavien Neonmedian näyttöjen myötä jo entuudestaan korkea tavoittavuutemme nousee, sanoo Mediakonserni Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.