Yli 30 eurooppalaista mediayhtiöitä 17 maasta on yhdessä aloittanut oikeustoimet Googlea vastaan vaatien 2,1 miljardin euron suuruista vahingonkorvausta. Kanne koskee Googlen kilpailunvastaista toimintaa verkkomainonnan teknologioihin liittyen. Joukkokanne on nostettu Alankomaissa Amsterdamin käräjäoikeudessa. Suomalaisista mediayhtiöistä mukana kanteessa ovat Mediakonserni Keskisuomalaisen lisäksi Sanoma ja Alma Media.

Useat eurooppalaiset viranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota Googlen väärinkäytöksiin. Vuonna 2021 Ranskan kilpailuviranomainen sai selville, että Google oli käyttänyt määräävää markkina-asemaansa väärin suosimalla omia mainosteknologian työkalujaan kilpailijoiden työkalujen sijaan, julkaisijoiden vahingoksi. Viime vuonna Euroopan komissio jätti Googlelle väitetiedoksiannon samasta toiminnasta, joka on myös Yhdysvalloissa sekä liittovaltio- että osavaltiotason viranomaisten oikeustoimien kohteena. 

Yli 30 eurooppalaista mediayhtiötä on päättänyt yhdistää korvausvaatimuksensa yhtä maailman suurinta yhtiötä, Googlea, vastaan, koska se on vuosien ajan käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa. Mediayhtiöt ovat päättäneet nostaa oikeusjutun Alankomaissa, joka on laajan toimivaltansa vuoksi keskeinen paikka kilpailulainsäädäntöön perustuvien vahingonkorvauskanteiden käsittelylle Euroopassa. Korvausvaatimusten keskittäminen poistaa tarpeen nostaa useita erillisiä kanteita Euroopan eri maissa, mikä voisi johtaa epäyhtenäisyyksiin ja korkeampiin oikeudenkäyntikuluihin. 

Mukana olevat mediayhtiöt ovat kärsineet vahinkoja, koska terve ja toimiva kilpailu ei ole toteutunut markkinoilla Googlen toiminnan vuoksi. Ilman Googlen harjoittamaa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä mediayhtiöt olisivat ansainneet merkittävästi suurempia mainostuloja ja maksaneet pienempiä kuluja mainosteknologiapalveluiden käytöstä. Ratkaisevaa on, että nämä varat olisi voitu sen sijaan investoida eurooppalaisen mediakentän vahvistamiseen.

Mediayhtiöiden yhteenliittymä kattaa kaikkiaan 17 Euroopan maata. Kolmen suomalaisen mediayhtiön lisäksi joukkokanteessa on mukana useita Euroopan suurimpia mediataloja sekä pienempiä paikallisia julkaisijoita.

– Haluamme muiden keskeisten eurooppalaisten mediayhtiöiden rintamassa selvittää Googlen toiminnan rajat ja oikeudellisuuden, toteaa Keskisuomalainen Oyj:n konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.