Keskisuomalainen Oyj lahjoittaa jouluna 2022 Sairaala Novan säätiölle 3 000 euroa Sairaala Novan lapsipotilaiden viihtyvyyden tukemiseen.

 

Sairaala Novan lastenosasto.

                                                             

– Osoitamme Keskisuomalainen-konsernin joulumuistamiset hyväntekeväisyyteen. Tänä jouluna haluamme muistaa lapsia lahjalla, jolla on merkitystä. Sairaala Novan säätiön lahjoituksella pyrimme ilahduttamaan Sairaala Novan lapsipotilaita, toteaa konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

 

– Sairaala Novan säätiö tekee läheistä yhteistyötä Sairaala Novan kanssa ja käy vuoropuhelua hoitajien sekä lääkäreiden kanssa siitä, millaisia tarpeita eri osastoilla on. Sairaala Novan säätiö hankkii lastenosastoilla oleville lapsille ja nuorille soveltuvia leluja ja muita viihdykkeitä, joiden parissa sairaalassa vietetty aika kuluu joutuisammin. Säätiö hankkii myös rohkeuspalkintoja, joilla ilahdutetaan nuoria potilaita toimenpiteiden jälkeen. Viihtyisä sairaalaympäristö omalta osaltaan pienentää lasten ja nuorten pelkotiloja sairaalaa ja tehtäviä hoitotoimenpiteitä kohtaan. Toipuminen on myös mukavampaa, kun osasto on viihtyisä. Keskisuomalainen Oyj:n lahjoituksella mahdollistettavalla iloisella asialla, kuten rohkeuspalkinnolla tai mieluisella kotiin viemiseksi saadulla lelulla, voi olla yllättävän iso merkitys, jonka johdosta pelot sairaalaa sekä siellä tehtäviä hoitotoimenpiteitä kohtaan eivät kasva suunnattoman suuriksi, kertoo Sairaala Novan säätiön asiamies Mari Tastula. 

 

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi
konsernijohtaja, Keskisuomalainen Oyj
p. 050 688 33

Mari Tastula
asiamies, Sairaala Novan säätiö
p. 040 682 3008