Keskisuomalainen Oyj ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) ovat 8.5.2024 allekirjoittaneet käyttöoikeussopimuksen Helsingin kaupungin ulkomainonnan järjestämisestä.

Nyt allekirjoitettu käyttöoikeussopimus perustuu KYMP:n järjestämään neuvottelumenettelynä toteutettuun kilpailutukseen (tarjouskilpailu HEL 2022-004806), jonka osalta Keskisuomalainen-konserni valittiin operaattoriksi osakohteiden 3–4 osalta. Sopimus on voimassa kymmenen vuotta ja kahdeksan kuukautta, ja osapuolilla on mahdollisuus sopia lisäksi viiden vuoden optiokaudesta. Sopimuksen arvioitu liikevaihto niiden osakohteiden osalta, joihin Keskisuomalainen-konserni tuli valituksi, on koko sopimuskaudelta yhteensä noin 54,2 miljoonaa euroa. Arvio perustuu Keskisuomalainen-konsernin arvioon käyttöoikeussopimuksen perusteella kertyvistä mainosmyyntituloista koko sopimuskauden aikana. 

Käyttöoikeussopimuksen perusteella Keskisuomalainen-konserni saa oikeuden toteuttaa ulkomainontaa käyttöoikeussopimuksessa määritetyillä Helsingin kaupungin vyöhykkeillä. Osakohteen 3 osalta ulkomainonta toteutetaan suurnäytöillä, ja osakohteen 4 osalta digitaalisilla mainospilareilla. Keskisuomalainen-konserni on vastuussa tarvittavan infrastruktuurin rakentamisesta sekä mainostoiminnan operoimisesta ja KYMP:lle maksetaan maa-alueiden käyttöoikeuteen perustuvaa vuokraa. Keskisuomalainen Oyj toteuttaa hankinnan yhteistyössä tytäryhtiöidensä Neonmedia Oy:n ja Esa Digital Oy:n kanssa. 

– Helsingin kaupungin ulkomainonnan kilpailutuksen prosessin viimeinen vaihe on ohitettu ja olemme ilahtuneita, että pitkällisten vaiheiden jälkeen pääsemme viimein aloittamaan yhteistyön Helsingin kaupungin kanssa. Tahtotilamme ja valmiutemme on saada rakennettua infrastruktuuri ripeällä aikataululla ja päästä toteuttamaan laadukasta ja nykyaikaista ulkomainontaa myös Helsingin kaupungin alueilla, kertoo konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Lisätietoja: 
Vesa-Pekka Kangaskorpi
konsernijohtaja, Keskisuomalainen Oyj
p. 050 688 33