Vaalikoneen ehdokasrekisteri

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Keskisuomalainen Oyj
PL 159
40101 JYVÄSKYLÄ
Käyntiosoite: Aholaidantie 3, Jyväskylä
Puhelin (vaihde): 014 622 000

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Minna Punkki, monimediasuunnittelija
Sähköposti:
Puhelin (vaihde): 014 622 000

3 Rekisterin nimi

Vaalikoneen ehdokasrekisteri

4 Rekisterin käyttötarkoitus

Vaalikoneeseen tunnistautumista vaativien palvelujen käytön mahdollistaminen ja viestintä.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, puolueen jäsenyys, ikä, sukupuoli, esittelytiedot, verkkopalvelun käyttöön ja liittyvät tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saatu/saadaan/päivitetään rekisteröidyltä itseltään.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisteröidyn oikeudet

8.1 Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen:

Minna Punkki / Savon Sanomat
PL 68
70101 Kuopio

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

8.2 Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse yhteyshenkilöön tai postitse kohdassa 8.1 mainittuun osoitteeseen.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämät tiedot on suojattu teknisesti ja pääsy rekisteriin on vain henkilöillä, joiden työtehtävät vaativat pääsyä tietoihin.