1 Henkilötiedot

1.1 Henkilötietojen kerääminen

Keskisuomalainen Oyj ja sen konserniyhtiöt (yhdessä “Keskisuomalainen”) noudattavat henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä henkilötietolakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Tiettyjen Keskisuomalaisen tarjoamien verkkopalveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Keskisuomalaisen sähköisten palveluiden asiakasrekisteriin. Keskisuomalainen ei kerää eikä käsittele käyttäjiin liittyviä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.

1.2 Henkilötietojen käyttötarkoitus

Keskisuomalainen käyttää asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja muihin vastaaviin tarkoituksiin sekä kehittääkseen tuotteitaan. Käyttäjä voi antaa verkkopalvelussa suostumuksensa siihen, että Keskisuomalainen voi käyttää ja luovuttaa asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi milloin tahansa estää henkilötietojensa käytön ja/tai luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä Keskisuomalaisen asiakaspalveluun tai muuttamalla asiaa koskevaa valintaa verkkopalvelussa.

1.3 Rekisteriseloste

Henkilötietojen käytöstä, mukaan lukien rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot, kerrotaan tarkemmin Keskisuomalaisen rekisteriselosteessa. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot henkilötietolain mukaisesti. Ohjeet kielto-, korjaamis- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ovat asianomaisessa rekisteriselosteessa.

2 Evästeet

Keskisuomalainen kerää käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Tekniikat muun muassa mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja joka kerta uudelleen. Palveluiden käytöstä kerättyä tietoa käytetään myös kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Myös Keskisuomalaisen ulkopuoliset tahot voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Lisätietoja käyttäjälle kohdennetusta mainonnasta saa Your Online Choices -sivustolta. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen verkkoselaimensa asetusten avulla. Mainonnan ja sisältöjen kohdentamiseen käyttäjäprofiilien perusteella on mahdollista vaikuttaa tekemällä sitä koskeva valinta.

Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet ja muut vastaavat tekniikat, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Keskisuomalaisen tarjoamia verkkopalveluja. Keskisuomalainen käyttää JavaScriptiä mainonnan estämiseen tarkoitettujen lisäosien käytön havaitsemiseen verkkoselaimissa. Sitä käytetään yleisesti myös verkkosivujen lähdekoodissa. Mainonnan estämisen havainnointiin tarkoitettu JavaScript-koodi jäljittelee mainosta ja vahvistaa, että se näytetään käyttäjän laitteella. Mitään tietoja ei tallenneta käyttäjien laitteille eikä henkilökohtaisia tietoja käsitellä. Jos käyttäjä käyttää mainonnanesto-ohjelmaa, häneen saatetaan olla yhteydessä mainonnanestoa koskien ja/tai muokata hänelle tarjottavaa sisältöä.

3 Tietoturva

Keskisuomalainen järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö. Keskisuomalaisen henkilörekisterien suojauksen periaatteet on kuvattu tarkemmin kutakin rekisteriä koskevassa rekisteriselosteessa. Keskisuomalainen ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

***

Tietosuojalauseke on päivitetty viimeksi 25.10.2016.

Versiohistoria