Sijoittajakalenteri

2022

Tilinpäätöstiedote

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 julkaistiin 23.2.2022.

Vuosikertomus

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2021, on julkaistu 30.3.2022.

Yhtiökokous

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 28.4.2022.

Osingonmaksu

Keskisuomalainen Oyj:n osingon maksupäivä oli 9.5.2022 ja lisäosingon maksupäivä oli 11.10.2022.

Puolivuosikatsaus

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2022 julkaistiin 25.8.2022.

2023

Tilinpäätöstiedote

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 julkaistaan 21.2.2023.

Vuosikertomus

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2022, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin julkaistaan viikolla 13, mikä alkaa 27.3.2023

Yhtiökokous

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Jyväskylässä 26.4.2023. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osingonmaksu

Mahdollinen osingonmaksupäivä on 8.5.2023. Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous päättää osingonmaksupäivästä.

Puolivuosikatsaus

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2023 julkaistaan 24.8.2023.